Text Size

Pedagógiai programunk

Csoportjaink

Óvodánkban két vegyes életkorú csoportban három évestől hét évesig együtt nevelkednek óvodásaink. Csoportszobáink nyitottak, a gyerekek szabadon részt vehetnek mindkét helyiségben folyó játékban, foglalkozáson. A szemléletünkből fakadó bizalom teli, családias légkör lehetővé teszi a barátok, testvérek egy csoportba járását, mely megkönnyíti a beszoktatást.

Pedagógiai programunk

Munkánk során igyekszünk egyformán elősegíteni a hagyományos ismeretszerzést, valamint a társas kapcsolatok és az önismeret fejlődését, mintát, alternatívát teremtünk arra, hogy a humanisztikus értékeket és a világ sokszínűségét itt és most hogyan lehet megélni. Az eltérő életkori és egyéni sajátosságokból fakadó igények kielégítését, a gyermekek differenciált fejlesztését a napi tevékenységeinkbe integráljuk. Olyan egyéni képességfejlesztést végzünk, amely mindig a gyermek aktuális fejlettségéhez igazodik. Feltételeket, lehetőségeket biztosítunk a gyermekek számára ahhoz, hogy tájékozódhassanak, önállóan cselekedhessenek, megismerhessék társaikat és a felnőtteket, illetve megtanuljanak önállóan választani.

Célunk, hogy a játékba integrált tanulással, a szabad játékon keresztül az életkornak megfelelő műveltségtartalmak komplex közvetítéséről, átadásáról gondoskodjunk. Munkánk során gondoskodunk arról, hogy a gyermekek tapasztalatai változatos tevékenységformák közben gazdagodjanak. Óvodai programunk a projektmódszerre épül, kiemelt szerepe van a szociális kompetenciák fejlesztésének.

Hagyományaink, ünnepeink

Óvodánkban hagyományosan a jelentős ünnepnapokon közös rendezvényeket szervezünk a szülőknek és a gyerekeknek: évnyitó, szüret, mézeskalácssütés, karácsony, farsang, húsvét, Rogers Napok, kirándulás.

GYIK

 • Milyen a napirend az óvodában? +

  7.30-9.30-ig folyamatos érkezés és reggeli. Ebéd előtt udvari játék vagy séta. 12.0-12.30-ig ebéd, utána csendes pihenő. Délutáni elfoglaltság: választható foglalkozások és játék a csoportszobában vagy az udvaron 17.30-ig.
 • Jellemző az óvodára valamely speciális pedagógiai módszer használata? +

  Saját pedagógiai programunk Carl Rogers által meghatározott alapelvekre épül. Pedagógusaink módszertani szabadsága lehetővé teszi a csoportokra és személyekre szabott módszerek (differenciálás, kooperatív tanulás, felfedeztető módszer, projekt módszer) alkalmazását.
 • Az odajáró gyerekek szülei bemehetnek-e az óvodába? +

  A nyílt napok minden szülő számára nyitottak. Ezen kívül az óvoda pedagógusokkal történt egyeztetett időpontban az év folyamán bármikor be lehet jönni az óvodába.
 • Hány pedagógus foglalkozik a gyerekekkel? +

  1-4. osztályban 2 osztálytanító + szaktanárok; 5-8. osztályban 2 osztályfőnök + szaktanárok. Az egy pedagógusra jutó gyermekek száma alacsony: jelenleg körülbelül 8 fő.
 • Dolgozik az óvodában orvos, védőnő, gyógypedagógus, logopédus, pszichológus? +

  Az óvodában és az iskolában dolgozik iskolaorvos, védőnő, több gyógypedagógus, fejlesztőpedagógusok, tehetséggondozók, logopédus és pszichológus. A szülők egyénileg is kérhetik a segítségüket.
 • 1
 • 2