Text Size

Felvétel a Rogers Óvodába

Óvodánkba egész évben lehet jelentkezni.

A felvételi folyamat során törekszünk arra, hogy minél jobban megismerjük a családokat, és ők minél többet megtudjanak rólunk. A hivatalos óvodai beiratkozáson túl óvodánkban folyamatos a felvétel, amennyiben van szabad hely. Óvodánkba összesen 30 kisgyerek tud járni. Amennyiben ennél kevesebb létszámmal indul az év, akkor van lehetőségünk év közben is felvenni kisgyereket. A nevelési év közben jelentkező családoknak egy próbahetet kínálunk fel. Ez alatt az egy hét alatt a gyermek először szülővel, később szülő nélkül megismerkedhet a szokásainkkal, a szülők gyakorlatban láthatják az alapvető nevelési elveinket, részt vehetnek a felkínált programjainkban. A felvételről ezután közösen döntünk.


A Rogers Óvoda felvételi folyamata - 2019/20 óvodai év

Nyílt napok - március 6. és 13.

Óvodánkba a felvételt megelőzi egy ismerkedési folyamat, melynek célja egymás kölcsönös megismerése. Az érdeklődő szülőknek személyes találkozókat biztosítunk a nyílt napjainkon, ahol betekinthetnek az óvodánk életébe, megismerkedhetnek a leendő óvodapedagógusokkal és igyekszünk minden felmerülő kérdésre választ adni. Nyílt napot két alkalommal szervezünk az óvodai év során - 2019. március 6 és 13-án. A nyílt napra az alábbi linkre kattintva tud bejelentkezni:

Bejelentkezem a nyílt napra

Jelentkezési lap kitöltése március 14-ig

A 2019/20 óvodai év első osztályába 2019. március 14. a jelentkezési határidő. A jelentkezési lapot kitöltőknek elküldünk egy családi kérdőívet és meghívjuk a családot a játszó délutánjainkra. A családoktól a kérdőívet kitöltve 2019. március 22-ig kérjük vissza.

Kitöltöm a Rogers Óvoda jelentkezési lapját

Játszó délutánok - április 2. és 9.

A játszó délutánokat 2019. április 2-án és 9-én tartjuk 16:00-17:00 óráig. Az ismerkedés szerves része a gyermek megfigyelése csoportos helyzetben. A délutáni ismerkedő játék keretében foglalkozásokat kezdeményezünk, ajánlunk fel a kicsiknek. Figyeljük a gyerekek viselkedését, választásait, reakcióikat. Ezután döntünk a felvételről.

Döntés a felvételről

Ez után megkérjük a családot arra, hogy jelentkezési igényét megerősítse vagy visszavonja. A felvételi folyamatban és a döntésben az óvoda részéről részt vesznek az óvodapedagógusok, az intézmény vezetője és logopédusa. Célunk jól működő heterogén csoportok létrehozása, és a Rogers Óvoda szemléletével azonosulni tudó, hozzánk hasonló nevelési elveket valló családokkal együtt dolgozni.

Kecskeméthy Ági iskolatitkárunk szívesen áll az érdeklődők rendelkezésére, munkanapokon 8:30-16:00 óráig a +36 1 209-3609 telefonszámon vagy emailben a rogersinfo_kukac_rogersiskola.hu email címen.

Beszoktatás

A beszoktatás nálunk nem hagyományos módon folyik. Mivel a gyermek érzelmi kötődése az édesanyához a legerősebb, ezért nincs jogunk tőle elszakítani. Mindaddig várjuk a szülők együttműködő segítségét jelenlétükkel, amíg azt a gyermekük igényli. Hisszük, hogy csak ezzel a fajta kölcsönös együttműködéssel lehet a gyermek szellemi, testi és lelki fejlődését biztosítani. Tapasztalatunk szerint a beszoktatás időtartama változó lehet, volt olyan kisgyermek, aki egy nap után kérte anyukáját, menjen haza, de volt arra is példa, hogy több mint egy hónapig igényelte a gyermek anyukája bátorító jelenlétét az óvodában.

Óvónőink gondolatai a beszoktatásról

Nyílt napok

Nyílt napjainkat az alábbi dátumokon tartjuk:

  • 2019. március 6. (szerda)
  • 2019. március 13. (szerda)

Ezen a napon rövid tájékoztató keretében bemutatjuk az óvodánkat, lehetőséget biztosítunk a foglalkozások és a szabad játék megtekintésére, illetve kötetlen beszélgetésre. A szülőket 9 órára várjuk.

A nyílt nap programja:

9:00-9:30 általános tájékoztató
9:30-10:00 csoportlátogatás
10:00-11:00 beszélgetés a látottakról